Välkommen till KBT Karlstad

kbt karlstad

Välkommen till KBT Karlstad

KBT Karlstad är en modern mottagning som erbjuder framåtsträvande och lösningsfokuserad terapi. Vår terapiform är främst kognitiv beteendeterapi (KBT). Terapiformen har mer fokus på nutid och framtid än bakåt. Samtalen börjar dock ofta med hur det är idag och hur det varit tidigare. Vi behöver helt enkelt veta vad som varit för att förstå din upplevelse, situation och där efter hitta en väg framåt. Relativt snart går samtalen över till att vara lösningsfokuserade för att du ska känna resultat så snart som möjligt. När negativa tankar och känslor blivit för starka och/eller övergått till ett ältande behöver man bryta detta skyndsamt. Vi finns här för att hjälpa dig med att ta tillbaka kontrollen över ditt liv och dina tankar där KBT terapi utgör grunden.

Tyvärr drar sig många för att söka terapi eftersom man inte riktigt vet om ens problematik är tillräckligt svår för att söka till oss. Vi anser att det är du själv som ska avgöra det och ingen annan. Känner du att tankar och känslor blivit svåra att hantera bör du ta hjälp. Inga tankar eller händelser är fel att prata om ett terapisamtal.

Även om KBT terapi tenderar att ha fokus framåt, på en enklare och bättre framtid, bortser terapiformen inte från vad som hänt tidigare. För att söka svar på varför du tänker eller reagerar som du gör idag söker man efter svar bakåt i tiden. Ibland ser man samband med tidigare upplevelser vilket kan användas för att hitta en långsiktigt hållbar väg framåt. Samtidigt som man går igenom tidigare händelser tittar man på hur du tänkt och reagerat kring det, vilket kan användas i arbetet framåt. Enkelt förklarat kan man säga att KBT terapi begränsar sig i många fall till att fördjupa sig enbart på områden där man ser att något kan vara av intresse för att hantera den dagsaktuella problematiken.

Vad är KBT?

KBT är fortkortningen för kognitiv beteendeterpi vilket är en terapiform som är mycket vanligt förekommande. Samtalen sker genom samspel mellan terapeut och klient där man tillsammans identifierar problematik och där efter skapar en lösning, unikt anpassad för dig. Man tittar inte så mycket i det förflutna utan arbetar mer med att finna lösningar som ska vara långsiktigt gångbara framåt. Det finns en lång rad så KBT-verktyg. Verktygen exempelvis bestå av ett sätt att bryta tankar eller beteenden. KBT-terapi användas med fördel vid besvär som depression, ångest eller för att stärka självkänslan för att nämna några områden.

Mottagning i Karlstad för hela Värmland

Vi finns i centrala Karlstad med goda kommunikationer och parkeringsmöjligheter. Utöver boende i Karlstad kan även boende i följande kommuner vända sig till oss: Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng.

Du når oss på telefon 054-444 44 90. Du hittar fler kontaktvägar genom att klicka på Kontakt i navigationsmenyn.

Välkommen till KBT Karlstad!