Parterapi Karlstad - Även akuttider

Parterapi

Parterapi kan användas i syfte att utveckla relationen eller som ett sätt att hitta tillbaka till varandra om man glidit isär. Kommunikationsproblem, att prioriteringarna skiljer sig, brist på närhet eller otrohet är några områden som en parterapi kan handla om för att nämna några exempel. Ibland vet man vad som är orsaken och i andra fall har flera olika omständigheter med tiden lett fram till att det inte känns som det gjort tidigare.

Det är därför viktigt att inte enbart fokusera på det man själv har identifierat som problematiskt. När ett område trasslat till sig påverkar det ofta flera andra. Man kan utveckla beteendemönster som gör att man upplevs annorlunda mot tidigare. Ens partner tycker plötsligt man förändrats och kan ha svårt att förhålla sig till det, vilket i sin tur uppfattas av den andra. Det blir svårt att på egen hand komma tillrätta med situationen. Det här är bara ett exempel på hur problem i relationen kan uppstå och hållas vid liv. Parterapi hjälper er att identifiera problemen och ge er hjälp och nödvändiga verktyg för att komma vidare.

Det kan vara svårt att på egen hand hitta en lösning när något allvarligt hänt i relationen, eller när man inte riktigt vet hur man ska lösa det som känns fel. Det är svårt att vara objektiv samtiigt som man är en del av relationen, att se sin egen eventuella del i problematiken. När relationen av någon anledning hamnat fel kan man plötsligt få se sidor av sin partner man aldrig sett eller behövt hantera tidigare. Det blir en komplex situation där egna försök till lösningar istället kan förvärra situationen då de ofta förstärker känslan av än mindre samhörighet över tid.

Parterapi Karlstad

Vi erbjuder parterapi i Karlstad som vilar på KBT som grund. Vår parterapi duckar inte för några frågor vilket innebär att inga delar av relationen utlämnas. Vi kommer hjälpa er genom samtalen och lyfta frågor som ni kanske själva inte vill ta upp med er partner. Vi söker efter problem för att kunna lösa dem. En stor fördel med att använda KBT i parterapi är att terapiformen som sådan söker efter beteendemönster som kan behöva förändras. Det upplevs många gånger som positivt då man tittar mest på situationen i nutid för att sedan titta framåt. Ofta ägnar man ganska lite tid åt att titta längre bakåt i tiden. Parterapi handlar ju många gånger om att reda ut det som blivit fel för att sedan komma framåt.

Kontakta oss på KBT Karlstad för ytterligare information eller för att boka tid. Vi erbjuder parterapi till boende i samtliga kommuner i Värmland.