Parterapi ökar under jul och nyår

Mer parterapi under jul, nyår och semestertiden

Att behovet av parterapi ökar under semestern är något man ofta kan läsa om i tidningarna. Men stämmer det att vi har svårt att hålla ihop just under vår ledighet på sommaren, och hur är det under jul och nyårshelgerna?

Svaret är enkelt, och tyvärr ja på båda frågorna. Själva ledigheten i sig är inte den riktiga anledningen men däremot är det den period vi som regel har mest tid tillsammans. Och det borde väl vara bra, men då gäller en del förhållningsregler under övriga tiden av året. För det är många gånger tiden som påverkar, när det gäller konflikter under sommaren. Främst är det flera småsaker som hänt under året som inte hanterats. När man sedan under semestern har väldigt mycket tid ihop kan dagsaktuella mindre konflikter göra att man även plockar med de saker som funnits olösta under året. Plötsligt känns det som den ena konflikten avlöser den andra.

Avsluta eller rädda relationen

Det är också så att alkoholkonsumtionen ökar hos många under sommaren och under jul och nyår. Konflikter i kombination med alkohol ger sällan några konstruktiva samtal. Ofta förblir konflikten olöst och kvar står man med ännu en stor olöst konflikt. Känslan av att man bara bråkar och aldrig kommer vidare blir allt mer påtaglig. En känsla av hopplöshet infinner sig och tanken på att avsluta relationen kommer allt oftare även om den kan kännas skrämmande.

Det är här många väljer att gå i parterapi. Man känner något eller till och med ganska mycket sin partner, men man har blivit så trött på alla konflikter. Genom parterapi får man hjälp att hitta det eller de områden som skapar problemen. Behöver frågorna behandlas och lösas får man hjälp med det. Här får man hjälp av en tredje part som kan se om kommunikationen mellan er brister. Man säkerställer att ni verkligen förstår varandra så inte misstolkningar ska ligga till grund för bråk. Många förvånas över att parterapi belyser så många andra områden än just det problem man själva sagt sig ha. En riktig parterapi tittar på helheten, eftersom andra områden som är viktiga i ett förhållande kan påverka att man hamnat i den situation man är i.

Om ni vill ha hjälp, välkommen att kontakta oss på KBT Karlstad

29 dec 2018